Privacy verklaring met betrekking tot de website

Privacy verklaring met betrekking tot de website van Great American International Insurance (EU) DAC

In deze privacy verklaring betekenen “onze” en “wij” Great American International Insurance (EU) DAC en onze gelieerde ondernemingen.

Wij zetten ons in om uw recht op privacy te respecteren en wij voldoen aan de principes van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacy verklaring heeft betrekking op de website www.greatamericaneu.com (“de website”) en beschrijft de basis waarop persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, via de website door ons worden verwerkt.

In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke voor de verwerking Great American International Insurance (EU) DAC, Station House, Dublin Road, Malahide, County Dublin, Ierland. Great American International Insurance (EU) DAC maakt deel uit van de Great American Insurance Group.

Door gebruik te maken van de website stemt u in met het verzamelen, gebruiken en verwerken van deze informatie door ons. Als we besluiten ons privacy verklaring en/of onze Cookieskennisgeving te wijzigen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina publiceren zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

1. Wat voor soort gegevens verzamelen en bewaren we over u?

U kunt de website bezoeken en surfen zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven. Echter, als u onze website bekijkt of doorbladert, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen:

 1. Informatie die u verstrekt door formulieren op de website in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Hieronder vallen uw naam, thuis- en mobiele telefoonnummers en e-mailadressen, en andere persoonlijke informatie van u die u vrijwillig aan ons verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld om met u te corresponderen in verband met een sollicitatie of om te reageren op een verzoek van u om informatie over onze producten en diensten;
 2. Als u contact met ons opneemt, kunnen we een verslag van die correspondentie bewaren;
 3. We kunnen u vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u hier niet op hoeft te reageren;
 4. We kunnen informatie over u ontvangen wanneer u gebruik maakt van één van de andere websites die we beheren of van de andere diensten die we aanbieden; en
 5. Details van uw bezoek aan de website en informatie verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën, inclusief maar niet beperkt tot, uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u bezoekt [hoewel deze informatie niet wordt samengevoegd met uw andere persoonlijke gegevens].
2. Hoe we uw gegevens gebruiken

We kunnen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. om aan uw verzoeken te voldoen of om onze zakelijke relatie met het bedrijf dat u vertegenwoordigt (of u) te ontwikkelen;
 2. om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 3. analyseren om onze producten, diensten en systemen te ontwikkelen en om de vereisten van onze klanten te begrijpen;
 4. wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt in verband met een sollicitatie, om uw sollicitatie te beoordelen;
 5. om u deel te laten nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest;
 6. om uw geschiktheid te bepalen om toegang te krijgen tot de website of onze producten.
3. Openbaarmaking aan derden

We kunnen geselecteerde derden en agenten ook toestemming geven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden die in paragraaf 2 hierboven worden uiteengezet. Deze derden zijn onderworpen aan verplichtingen om dergelijke gegevens te verwerken in overeenstemming met dezelfde waarborgen die wij hanteren en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

In het geval dat wij (of een deel daarvan) (i) worden onderworpen aan onderhandelingen over de verkoop van ons bedrijf (ii) worden verkocht aan een derde partij of (iii) een reconstructie ondergaan, stemt u ermee in dat al uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, kunnen worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij en kunnen worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als hierin uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, de gerechtelijke instanties en/of regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties in verband met procedures of onderzoeken waar ook ter wereld, of om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke vereisten of in dialoog te treden met onze regelgevende instanties, voor zover van toepassing.

4. Cookies

De website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met onze Cookieskennisgeving.

5. Gegevens mogen worden geëxporteerd naar andere landen

Uw persoonlijke gegevens kunnen toegankelijk zijn voor degenen die deze nodig hebben om producten of diensten aan u te leveren of te ondersteunen, en kunnen worden overgedragen naar en/of opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (de “EER”), met inbegrip van de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming van een lager niveau kan zijn dan in de EER. Ongeacht de locatie waar uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden toegankelijk zijn, zullen deze worden beheerd en beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

6. Beveiliging van gegevens

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens aan niemand. Hoewel we ernaar streven om uw gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die u elektronisch naar ons verzendt niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico. Wij handhaven echter commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers en is toegankelijk en wordt gebruikt overeenkomstig ons beveiligingsbeleid en onze beveiligingsnormen.

De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites.

7. Hoe kunt u geregistreerde gegevens over uzelf bekijken?

Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht op toegang tot en inzage in de toepasselijke gegevens die wij over u bewaren. Om toegang te krijgen tot uw gegevens stuurt u een schriftelijk verzoek naar het adres in sectie 8 hieronder, waarin u aangeeft dat u uw gegevens wilt inzien.

U heeft ook het recht om ons te verzoeken gegevens te corrigeren die volgens u onjuist zijn. Om uw gegevens te wijzigen, stuur een schriftelijk verzoek naar het adres in sectie 8, waarin u aangeeft welke gegevens volgens u moeten worden gecorrigeerd. Als u een verzoek indient om uw gegevens te wijzigen, zullen wij dit onderzoeken. Als we het ermee eens zijn, zullen we alle redelijke inspanningen leveren om onze gegevens te corrigeren. Zelfs als we de gegevens niet corrigeren, heeft u het recht om een schriftelijke verklaring van geschil bij ons in te dienen, die we zullen opnemen in elke toekomstige openbaarmaking van de gegevens.

8. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over onze privacy verklaring, uw rechten, onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, of een verzoek wilt indienen voor toegang tot uw gegevens, of als u ons uw algemene opmerkingen over de website wilt sturen, kunt u ons schrijven op:

Head of Compliance

Great American International Insurance (EU) DAC

Station House

Dublin Road

Malahide

County Dublin

Ierland

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 juni 2019.